Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Publiczne Przedszkole nr 1

"Wspomaganie rozwoju mowy" - program logopedyczny

Jedną z największych umiejętności człowieka jest umiejętność porozumiewania się z  otoczeniem, czyli odbieranie i pełne rozumienie komunikatów słownych, a także ich nadawanie. Od tej umiejętności zależy wszystko: werbalne sygnalizowanie potrzeb, zawieranie znajomości powodzenie w szkole, funkcjonowanie w grupie, budowanie trwałych więzi emocjonalnych. Dlatego należy stymulować rozwój mowy niezależnie czy przebiega prawidłowo czy nie.

Wiek przedszkolny to okres intensywnego rozwoju mowy we wszystkich aspektach. Nie zawsze jednak rozwój ten przebiega prawidłowo. Szczególnej stymulacji wymagają zwłaszcza dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych u których zaburzenia mowy występują na tle innych zaburzeń. Jednakże i w grupie dzieci pełnosprawnych nierzadkie są przypadki opóźnień i problemów logopedycznych. Wraz z poprawnym myśleniem i prawidłowym rozwojem społecznym poziom rozwoju mowy świadczy o dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej, do czego powinno się przygotować dziecko w okresie przedszkolnym.

Wiek przedszkolny jest zatem najważniejszym okresem, momentem decydującym o rozwoju mowy. Nie można go zaprzepaścić . Należy zadbać nie tylko o zapobieganie i korygowanie powstałych zaburzeń, ale również o usprawnianie i korygowanie powstałych zaburzeń, ale również o usprawnianie i stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy, by przebiegał on właściwie i bez zakłóceń.

Program własny wspomaganie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (profilaktyka, diagnoza i terapia logopedyczna)w swym założeniu ma wyjść naprzeciw potrzebom językowym dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,  a także skutecznie pomóc dzieciom z nieprawidłowym rozwojem i trudnościami w wymowie oraz profilaktyką logopedyczną. Program zakłada bezpośrednią pomoc niesioną dziecku, nauczycielom oraz rodzicom. Przewiduje dostosowanie treści, form i metod prowadzonych zajęć terapeutycznych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Program ten jest propozycją wielokierunkowej koncepcji profilaktyki i terapii logopedycznej dzieci. Zakłada współpracę w zakresie wspomagania rozwoju mowy dziecka. Istotnym elementem programu jest zaangażowanie w jego realizację zarówno rodziców jak i pracujących z nim bezpośrednio nauczycieli.

Monika Karakula

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 4 wydarzeń w tym miesiącu

Imieniny

Imieniny:

Zegar