Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Publiczne Przedszkole nr 1

"Program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich"

Realizacja założeń programowych jest  możliwa przy pełnym zaangażowaniu odpowiednio przygotowanych nauczycieli. Rozległa wiedza nauczyciela o dzieciach w wieku przedszkolnym, wysoki poziom umiejętności organizatorskich oraz postawa twórcza warunkują osiąganie sukcesu. Program został stworzony dla potrzeb dzieci trzyletnich zapisanych do przedszkola. Ma on służyć dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielowi. Celem tego programu jest maksymalne złagodzenie stresu adaptacyjnego dzieci trzyletnich, które objęte będą opieką i edukacją.

Wspomaganie adaptacji dzieci powinno przebiegać w miłej, serdecznej i przyjacielskiej atmosferze, a stawiane wymagania mają być dostosowane do potrzeb, możliwości i zainteresowań wychowanków. Program ukierunkowany jest na osobę wychowanka i jego rozwój. Akceptujemy każde dziecko jako osobę i wspieramy jego rozwój i edukację. Zadaniem naszym jest stymulowanie indywidualnego rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami.

Program opiera się na aktywności wychowanków rozwijając mocne strony każdego. Kształtuje w dziecku samodzielność, która przejawia się w samoobsłudze, gotowości do podejmowania inicjatyw oraz umiejętności radzenia sobie z problemami. Przyjście dziecka do przedszkola powinno być zorganizowane i przemyślane w szczegółach, wymaga zaangażowania zarówno rodziców, jak i przedszkola, przy czym stroną inicjującą jest sam nauczyciel.

Nauczyciel organizuje sytuacje edukacyjne, które zaspokajają potrzeby poznawcze, emocjonalne i społeczne i wyzwalają własną aktywność dziecka. Nauczyciel wówczas staje się inicjatorem zabaw i zajęć oraz słuchaczem i obserwatorem dzieci w działaniu. Wsparcie nauczyciela ma wzbogacić w dziecku wiarę we własne siły i możliwości, zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Dziecko uczy się twórczego działania, nabywa umiejętności, porozumiewania, staje się samodzielne i odpowiedzialne wobec siebie i innych.

W programie są zaproponowane określone zadania do realizacji, które wspomagają adaptację i rozwój dziecka oraz działania, które umożliwiają osiągnięcie podstawowych zadań i celów. Program nastawiony jest całkowicie na dziecko, jego możliwości i oczekiwania, oraz na wsparcie w adaptacji do warunków przedszkolnych.

Celem programu jest:

  • rozumienie i zabezpieczenie potrzeb psychofizycznych dziecka,
  • przygotowanie do życia w grupie,
  • zmniejszenie dystansu między instytucją - przedszkolem, a rodzicami,
  • dbanie o jakość współpracy,
  • kształtowanie własnego ja w sytuacjach życiowych w kontaktach z dorosłymi i innymi dziećmi,
  • włączenie rodziców w proces adaptacji dziecka,
  • budzenie wiary we własne siły,
  • stwarzanie sytuacji ułatwiających dziecku adaptację do warunków przedszkola,
  • rozwijanie umiejętności porozumiewania się,
  • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji.

 
Katarzyna Dorota Turemka

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 4 wydarzeń w tym miesiącu

Imieniny

Imieniny:

Zegar