Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Publiczne Przedszkole nr 1

"Mały artysta" - program plastyczny

W przedszkolu wychowanie plastyczne pełni szczególną rolę. Za pośrednictwem twórczej ekspresji plastycznej oraz percepcji otaczającego świata dziecko gromadzi doświadczenia zarówno poznawcze jak i twórcze. Podczas tworzenia dziecko doznaje silnych przeżyć. Wynikają one nie tylko z samego działania, lecz także z możliwości wyrażenia środkami plastycznymi własnych myśli i uczuć, których dziecko nie byłoby w stanie odpowiedzieć słowami. Wychowanie plastyczne pełni funkcję terapeutyczną, usuwa zahamowania i poczucie niepewności, uczy wiary we własne siły, we własne możliwości twórcze.

Ważne jest, aby zapewnić dziecku możliwość swobodnej i twórczej wypowiedzi. W swoich działaniach dziecko ma natrafić na problemy, w rozwiązywaniu których należy mu pozostawić możliwie dużo swobody. Sprzyja to bowiem aktywizowaniu myślenia, przyczynia sił do rozwoju samodzielności, refleksyjności, pomysłowości. Nauczyciel powinien umoxliwix dziecku poznanie otaczającej je rzeczywistości, uwrażliwiać na piękno otacząjących zjawisk- przyrodniczych , społecznych, wspierać aktywność plastyczną dziecka poprzez wyposażenie go w różne środki wyrazu, wzbogacać przeżycia, wyzwalać emocje, stwarzać swobodną akceptującą i twórczą atmosferę. Doskonałą formą działania twórczego jest praca w grupie. świadomość przynależności do grupy malujących, tworzących jest bardzo ważna. Towarzystwo kolegów pobudza jego energię. Dzieci zainteresowane są tym co się dzieje, obserwują pracę kolegów, uczą się od siebie nawzajem.

Program „Mały artysta” jest wyrazem zainteresowania i troski o dziecko oraz o rozwój jego zdolności. Uwzględnia on możliwości rozwojowe dzieci przedszkolnych. Jednocześnie skierowany jest do nauczycieli twórczych, poszukujących coraz doskonalszych sposobów rozwijania dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej. Dzieciom pozwoli rozwijać swoje zdolności, zainteresowania oraz poznawać nowe techniki plastyczne. Program zostax napisany zgodnie z nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 4, poz. 7 z 2009 r.)

Celem głównym programu jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych oraz poznawanie i wyrażanie siebie w formie ekspresji plastycznej. Twórczość plastyczna każdego dziecka jest niepowtarzalna. Z rxk maxych artystów powstajx wspaniaxe dziexa, których dorośli nie potrafiliby stworzyć, nawet gdyby włożyli w to maksimum wysiłku. Ekspresja plastyczna dziecka jest ośrodkiem wyzwalania wszelkich napięć i emocji. Pozwala na wyrażanie przez niego samego uczuć radości, nurtujących je niepokojów. Może też stać się środkiem łączności między dzieckiem, a jego otoczeniem, które będzie je w stanie zrozumieć. Usuwa zahamowania i poczucie niepewności, uczy wiary we własne siły i we własne możliwości twórcze.

Maria Jolanta Bizub i Grażyna Wasilewska

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 4 wydarzeń w tym miesiącu

Imieniny

Imieniny:

Zegar