Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Publiczne Przedszkole nr 1

"Czytam sobie" - program przygotowujący do nauki czytania


CZYTAM SOBIE

Nauka czytania jest jedną z podstawowych umiejętności gwarantujący sukces dziecka w szkole. Aby dziecko mogło wejść bez wysiłku w świat pisma musi mieć częsty kontakt ze słowem pisanym. Dzieci w przedszkolu należy wprowadzić w świat liter w sposób bezstresowy, poprzez zabawę. Opracowany program jest opisem działań zmierzających do opanowania przez dzieci w wieku przedszkolnym nauki czytania poprzez zabawę.

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PROGRAMU

 • Program przeznaczony do realizacji w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Ząbkach
 • Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego (Dz. U. nr51 z 2002r.)
 • Treści programowe będą realizowane poprzez zajęcia, zabawy i gry dostosowane do danej grupy wiekowej
 • Program będzie wspierany zabawami ruchowo – słuchowo - wzrokowymi oraz rytmiczno - ruchowymi.

 

CEL NADRZĘDNY

Nabywanie i rozwijanie umiejętności czytania dzieci w wieku przedszkolnym.

 

CELE OGÓLNE

 • Stwarzanie warunków do wykorzystania tkwiących w dziecku możliwości intelektualnych.
 • Stymulowanie rozwoju aktywności dzieci poprzez prowadzenie różnorodnych zabaw i ćwiczeń prowadzących do nauki czytania.
 • Wyzwalanie pozytywnych emocji wpływających na zainteresowanie literami.
 • Rozbudzanie wiary we własne możliwości.
 • Całościowe rozpoznawanie wyrazów.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Kształtowanie wszystkich zmysłów
 • Wzbogacanie słownika dzieci
 • Rozwijanie mowy komunikatywnej
 • Stymulowanie aktywności
 • Kształtowanie postawy kreatywnej
 • Włączanie rodziców do procesów czytania

 

CELE OPERACYJNE

Dziecko potrafi:

 • odczytać własne imię i rozpoznać je wśród innych
 • dokonać syntezy własnego imienia z sylab bądź głosek ( stopniowanie trudności)
 • odczytać imię kolegi
 • ułożyć swoje imię z rozsypani literowej wg wzoru lub z pamięci
 • odszukać i zaznaczyć wskazane przez nauczycielkę litery w swoim imieniu
 • dokonać analizy i syntezy wyrazu
 • podzielić wyraz na sylaby, głoski
 • wyróżnić głoski w nagłosie i wygłosie
 • globalnie rozpoznaje nazwy wyrazów

 

METODY

 • Innowacyjne metody nauki czytania
 • Metoda Glena Domana
 • Metoda Ireny Majchrzak
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

 
Barbara Kurek

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 4 wydarzeń w tym miesiącu

Imieniny

Imieniny:

Zegar